Zulu
Home /  Izithakazelo

[V.B. NHLUMAYO, ABAKWACELE - UMQULU WOKUQALA, UMSINSI PRESS]Izithakazelo
 • Cele
 • Ndosi
 • Nombedu
 • Khumbuza
 • Nkomo kayivuswa. Nkom’isengwa ilele. Wayisenga imile iyakhahlela
 • Siqunga esihle esingahlalwa nyoni. Siqunga esizalela amasakabula
 • Mkhokheleli owakhokhela isizwe ekugqilazweni
 • Dubandlela
 • Vico obuye nensil’emfuleni ngoba ethi uzogeza ngobisi
 • Magaye
 • Magaye ongangolwadle

Izithakazelo zisuselwa emagameni amakhosi noma kuzigameko lezo ezake zehlela amakhosi njengokuthi “Nkomo isengwa ilele”.

Kubalandisi bami kukhona ukushayisana ngencazelo yalokhu.

Abanye bathi:
Ukuze uzuze utho kumuntu wakwaCele kumelwe ukuba ungambhozomeli, ube ngundlovu iyangena, kodwa mncenge kahle, nawe uzehlise bese naye wehlela ngezansi ngoba umthonyile. Uyokuthola lokho okucelayo.

Lokhu kubhozomela abakwaCele kwenziwa ngabakwaMthethwa befuna ukubaqhoqhobalela babe ngaphansi kwabo, lokho kwenza ukuba kunqamuke ubudlelwane bakwaCele kanye nabakwa Mthethwa.

Incazelo yesibili ithe ukuceza:
Bathi inkosi uShaka yafuna ucansi entombini ethize. Intombi leyo yenqaba kwathi othile wakwaCele wayitshela inkosi uShaka ukuthi intombi iyancengwa futhi kulalwe phansi ukuze uthole ucansi kuyo.

Kukhona indawana lapho ezithakazelweni zakwaCele lapho kuthiwa:
“Siqunga esihle esingahlalwa nyoni. Siqunga esizalela amasakabula”

AbakwaCele babenenkosi yabo uSiqunga. USiqunga lo wabe emuhle, empofu. Esigodlweni sakhe kwakukhona izintombi ezinhle ezazifanele ukuthathawa ngamakhosi ukuze ahlobise izigodlo zawo ngemidlunkulu emihle.

Bathi ngenxa yobuhle bezintombi zakwaCele, yikho kanye okwathonya inkosi ethile eyathatha izintombi ezimbili zakwaCele kanye kanye.

Ukuthi Magaye ongangolwandle bakusho lokho ngoba nakhu phela uzalo lukaMagaye lwasabalala lagcwala ugu lolwandle.

NGITHINTE - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 


Сейчас 407 гостей онлайн
Copyright © 2018 Cele. All Rights Reserved.